Nieuwsbrief

Privacy Policy PVC-tarp.com

PVC-tarp.com hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers van deze website. Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy. PVC-tarp.com neemt daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Verwerken van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een offerte en/of betaling.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft PVC-tarp.com , een melding gedaan bij haar functionaris voor de gegevensbescherming die de taak van het College Bescherming Persoonsgegevens binnen PVC-tarp.com  waarneemt.

Voor welke doeleinden verwerkt PVC-tarp.com  uw gegevens?
PVC-tarp.com  streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Hiervoor doet PVC-tarp.com  onderzoek naar uw wensen. In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins zoals bijvoorbeeld met enquêtes en prijsvragen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

Uw gegevens
PVC-tarp.com  besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand. U kunt PVC-tarp.com  vragen uw persoonsgegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@pvc-tarp.com.

Bescherming van gegevens
PVC-tarp.com  doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

IP adressen/ Cookies
De webserver van PVC-tarp.com  verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de PVC-tarp.com  website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

Wij gebruiken IP-adressen en Cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Partners
Met de partners van PVC-tarp.com  welke (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is PVC-tarp.com  overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen. Wij raden u ten sterkste aan wanneer u op een partner gedeelte beland met eigen privacybepalingen deze altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Links
Deze PVC-tarp.com  website bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat PVC-tarp.com  niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Veranderingen
Deze privacypolicy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact op met info@pvc-tarp.com

Uw team van PVC-tarp.com